Ankara Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Ankara Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Ankara Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder.

 Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir. Her biri Türkiye Cumhuriyetinin imarında önemli görevler üstlenen Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleriyle 1946 yılında resmen kurulan Üniversitemizin gelişme kronolojisi şöyledir:


1948′de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Üniversitemiz bünyesine alındı.

1949′da İlahiyat Fakültesi kuruldu.
1936’da kurulan Siyasal Bilgiler Okulu 1950′de Fakülte adını aldı.
1960′ta Eczacılık Fakültesi kuruldu.
1963′te kurulan Diş Hekimliği Yüksek okulu, 1977′de Diş Hekimliği Fakültesi adını aldı.
1965′te Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.
1965’te şimdiki adıyla İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.
2001 yılında Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak kuruldu.
1996 yılında eğitim-öğretime başlayan Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.
1993 yılında eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2013 yılında Spor Bilimleri Fakültesi adını aldı.
2014 yılında Uygulamalı Bilimler Fakültemiz kuruldu.
1996 yılında resmi olarak kurulan ama faaliyete geçmeyen Güzel Sanatlar Fakültemiz 2015 yılında Üniversitemizin 17. Fakültesi olarak aktif hale geldi.

Sayılarla Ankara Üniversitesi

17 Fakülte
1 Konservatuvar
1 Yüksekokul
10 Meslek Yüksekokulu
13 Enstitü
43 Önlisans
108 Lisans 
Programı bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi Öğrenci Sayısı:  62.460
Öğretim Elemanı Sayısı: 4.186

Neden Ankara Üniversitesi

Çünkü Ankara Üniversitesi;
Ankara Üniversitesi; 1225 Profesör , 307 Doçent, 347 yardımcı doçent olmak üzere toplam 1879 öğretim üyesi; 160 öğretim görevlisi, 168 uzman, 264 okutman ve 1139 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 1731 öğretim elemanı, 65000’in üzerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi, 17 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksek Okulu, 13 Enstitü, 40 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve doğrudan rektörlüğe bağlı 3 bölümü ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir.

Ankara kenti ile birlikte yaşayan, onun sunduğu bütün olanaklardan yararlanan, kendi olanak ve hizmetlerini de Ankara Kentine sunan, 23 değişik yerleşimde faaliyetlerini yürüten bir kent üniversitesidir

Öğretim kadrosu, her biri kendi alanında deneyimli, önemli bir kısmı yurtdışında öğrenim görmüş ya da yurtdışında ders vermiş öğretim elemanlarından oluşan ve çok önemli bir yayın potansiyeline sahip bir üniversitedir.

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenim/Erasmus Programında yer almaktadır. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, AB Üniversitelerinde öğrenci değişimi temelinde öğrenim görebilmekte ve staj yapabilmektedir.


Öğrencilerine IAESTE ve AISEC kanalı ile ayrıca dünyanın her tarafında 1 BB’ün üzerinde üniversite ile imzalamış olduğu ikili değişim programları ile Japonya’dan ABD’ye, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rusya’ya kadar geniş yurtdışı staj ve öğrenim görme olanağı sunmaktadır.


2006 yılında Avrupa ve civarında yerleşik 800 üniversitenin üyesi olduğu Avrupa Üniversite Birliği’nin incelemesinden ve 2011 yılında izlenmesinden başarıyla geçmiştir. Gerçek bir Avrupa Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir.


Öğrencileri, “Çift Anadal” uygulaması ile kendi fakültelerinin yanısıra başka fakültelerden de ders alarak ikinci bir lisans diplomasına sahip olabilirler.


Öğrencileri, “Yan Dal” uygulaması ile de kendi lisans programlarına ek olarak, başka bir programı izleyip sertifika alabilirler.


Üniversiteye Giriş Başarı Destekleri

ÖSYM’nin farklı puan türlerindeki sıralamaları göz önünde tutularak belirlenen ve öğrencinin lisans eğitimi süresince, kısmi zamanlı çalışma karşılığı maddi katkı, ücretsiz öğle yemeği, olimpik havuza ücretsiz üyelik, TÖMER’den ücretsiz veya %75 indirimli dil kursu ve Üniversitemiz kamplarından ücretsiz yararlanma olanağı (burstan yararlanan öğrencilerin ailelerine de %50 indirim) şeklinde sağlanan burslardır.

Bu bursların tür ve ölçütleri her yıl Üniversitenin Öğrenci Burslar Komisyonu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, SKS Daire Başkanlığı  internet sayfasında yayınlanır.


Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin bu burslardan faydalanabilmeleri için, Üniversiteye kayıt yaptırdığı puan türünde belirlenen ölçütleri sağlamaları gerekmektedir. Sadece, kesin kayıt yaptırdığı puan türünden başarı sıralamasına girmiş olan öğrenciler bu burslardan yararlanabilirler.


Üniversiteye giriş başarı burslarından faydalanmaya hak kazanan öğrenci listesi Ekim ayı içinde SKS Daire Başkanlığı  internet sayfasında ve Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu panolarında duyurulur.


Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre öğrencilerimiz Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma Merkezleri ve iş gücü ihtiyacı duyan diğer birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı 15 Ekim’de (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) başlar ve 14 Haziran’da (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihten önceki ilk mesai gününde)günü sona erer.


Çalışma saati Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile bazı birimlerde haftada en fazla 15,  ayda 60 saat, diğer birimlerde ise 48 saattir.


Öğrencilere ödenen saatlik brüt ücret 5,66.-TL. olup; net ücret 4,77 .-TL.’dir.


Kısmi zamanlı çalışan öğrencinin saatlik ücreti ve ilgili Eğitim-Öğretim Yılı için kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.


Burslar

Ankara Üniversitesi tarafından, YGS (LYS)’de alanında belirli bir derece yapan ve Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerimize kayıt yaptırdığı puan türü üzerinden, kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı, üniversitemiz yurtlarında ücretsiz barınma, ücretsiz öğle yemeği, olimpik havuzu ücretsiz kullanım, TÖMER’den %75 indirimli dil kursu gibi Başarı Bursları sağlanmaktadır.

2015-2016 YGS (LYS) alanında, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun her bir puan türü için belirleyeceği sıralama aralıklarına göre değişiklik gösterebilen yukarıda açıklanmış olan desteklerden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz, Eylül ayı içerisinde Fakültelerindeki duyuru panolarını takip ederek, kesin kayıt yaptırdıkları puan türü aralığına göre hangi burslardan faydalanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olabilir ve kendilerine sunulan burs tercihlerini öğrenci işleri bürosuna bildirebilirler.


Bunun yanı sıra Üniversitemiz tarafından; öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerine çeşitli destekler sağlamaktadır. Ankara Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler arasından, Fakülte ve Yüksekokul bünyesindeki burs komisyonlarının belirlediği kriterlere göre seçilen öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı, ücretsiz öğle yemeği ve öğrenci evlerinde burslu barınma imkânları sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin listesi, belirtilen işlemleri takip eden tarihlerde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.


Kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkıdan faydalanmak isteyen öğrenciler; her yıl Eylül ayı içerisinde www.ankara.edu.tr ve www.sks.ankara.edu.tr  web adreslerinde yayınlanan kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma ilanında belirtilen tarihlerde, ilgili birimlere başvuruda bulunabilirler.


Ayrıca Üniversitemizde Giysi Bankası bulunmakta olup; öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları giysileri buradan ücretsiz alabilirler.


Yurtlar

Ankara Üniversitesi’nin, Ankara içinde altı ve Beypazarı’nda da bir öğrenci evi bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlardan da yararlanabilmektedir. Ankara Üniversitesi öğrenci evlerinden yararlanmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin kalmak istedikleri öğrenci evlerine başvuru tarihleri akademik takvime göre belirlenecektir. Öğrenci evlerine kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri ise Üniversitemizin web sayfası olan www.ankara.edu.trde duyurulacaktır.

Ankara merkezde bulunan Milli Piyango, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt Kız öğrenci evleri kız öğrencilere, Vehbi Koç ve Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Keçiören Öğrenci Evi A Blokta Yükseköğretim Yasası’nın 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerden Üniversitemize gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, B Blokta ise bayan lisans öğrencilerine hizmet verilmektedir.


Üniversitemiz Vehbi Koç Erkek Öğrenci Evi’nde başarı düzeylerine göre seçilmiş, çoğunluğu son sınıf öğrencisi olmak üzere 200 kişi barınmaktadır. Bu öğrencilerin yüzde 20’sinden ücret alınmamaktadır. Vehbi Koç Öğrenci Evi’nde tek kişilik ve iki kişilik odalar bulunmaktadır. Dışkapı yerleşkesindeki Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi’nde yaklaşık 174 erkek ve 70 bayan öğrenci kalmaktadır. Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi’nde 3-4 ve 6 kişilik odalar yer almaktadır. Her iki öğrenci evimizde odalarda televizyon ve buzdolabı bulunmaktadır.


Üniversitemizin Cebeci yerleşkesindeki Ankara Üniversitesi Milli Piyango Öğrenci Evi’nde 336, Dikimevi yerleşkesindeki Cumhuriyet Öğrenci Evi’nde 172 ve Dışkapı yerleşkesindeki Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi’nde ise 178 kız öğrenciye barınma olanağı sağlanmaktadır. Bu üç öğrenci evinde de tüm odalarda televizyon, telefon ve buzdolabı mevcut olup, odalarda çalışma masaları ve giysi dolapları bulunmaktadır. Taban zeminleri halı ve laminant döşemelidir. Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci Evi’nde ise 100 kız öğrenciye barınma olanağı sağlanmaktadır. Keçiören Öğrenci Evi A Blokta 62 öğrenciye, B Blokta ise 45 öğrenciye barınma olanağı sağlanmaktadır.


Öğrenci evlerinde öğrencilerin barınmaları yanında diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesine özen gösterilmektedir. Milli Piyango, Cumhuriyet, Vehbi Koç, Yıldırım Beyazıt Kız ve Erkek Öğrenci Evi’nde öğrencilerimizin internete bağlanabilecekleri bilgisayar odaları ve fitness salonları bulunmaktadır. Tatil dönemlerinde öğrenci evlerinde kalmak isteyen öğrenciler bütünleme, staj ve yaz okulu gibi gerekçelerini fakülte ve yüksekokullarından belgeleyerek öğrenci evlerinde kalabilirler. Öğrencilerin, öğrenci evi kurallarına uymaları esastır.


Kültürel Etkinlikler

Türkiye’nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, öğrencilerine mesleki formasyon kazandırmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda yeterlilikler kazandırmayı da öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.

Bu anlamda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın her yıl açtığı kurslarda ve öğrenci topluluklarında kendilerini geliştiren öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ve etkinlikler daha önce Nisan ayında düzenlenen “Geleneksel Kültür Haftası” kapsamında gerçekleştirilirken, 2012- 2013 öğretim yılından itibaren tüm ayı kapsayacak şekilde genişletilmiş ve etkinlikler “Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Günleri” olarak daha uzun süreli ve geniş katılımlı olarak düzenlenmeye başlanmıştır.


15–21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençlik Haftası ” etkinliklerinde de, öğrencilerimiz aktif olarak yer almaktadırlar.


Öğrencilerimiz, üniversitelerarası, ulusal ya da uluslararası yarışma ve festivallerde de üniversitemizi temsil etmektedirler. Yarışma ve gösterilerde aktif olarak yer alan öğrencilerimizin, konaklama, yol, kostüm gibi gereksinimleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.


Düzenlenen kurslara katılan öğrencilerimizin kullandıkları malzemelerin tamamına yakını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Öğrencilerimizden gelen kurs talepleri doğrultusunda kurs sayımız her yıl değişmektedir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise 18 ayrı alanda kurs programı yürütülmektedir.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolarının, TRT Korolarının, farklı üniversitelerin koro ve orkestralarının üniversitemizde sıkça konserler vermesi sağlanmaktadır. Üniversitemizde gerçekleşen Kültür ve Sanat etkinliklerinden öğrencilerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatroların programları takip edilerek, öğrencilerimize ücretsiz bilet sağlanmaktadır.


Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, bağlı olarak faaliyet gösteren 149 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Topluluklara yaptıkları etkinlikler için gereksinim duyulan tüm katkılar sağlanmaktadır.


ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2016-2017 İÇİN TIKLAYIN

Ankara Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 0 312 2234361
Fax: 0312 2236370
Web: www.ankara.edu.tr
E-posta: ankara@ankara.edu.tr
Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/ANKARA
Rektör: ERKAN İBİŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Yorum Gönder

Adınızın görülmesini istemiyorsanız yorumlama biçiminden Anonim'i seçiniz. Adınızla yorum yapmak isterseniz yorumlama biçiminden Adı/Url'yi seçiniz. Url boş bırakabilirsiniz.

Arama Yap