Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Bitlis Eren Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Bitlis Eren Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, genç ve dinamik bir üniversitedir. Kısa sürede akademik ve fiziki altyapısını tamamlama yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Her geçen gün başarı grafiği yükselen, öğrenci potansiyeli artan Bitlis Eren Üniversitesi hedefine emin adımlarla ilerlemekte ve Bilimin Yeni Güneşi olmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi, yörenin, bölgenin, ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi ve evrensel ölçütlere ulaşabilmiş bir bilim merkezi olmayı amaçlamaktadır. İleriye yönelik bütün planlarını bu hedef doğrultusunda uygulayan Bitlis Eren Üniversitesi; Cumhuriyetin 100. yılında 15 bin öğrenci, 3 bin personeli ile tercih edilen bir üniversite olma yolunda başarılı kadrosuyla ve azimle ilerlemektedir. Üniversitenin ilk rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU ’nun 10 Eylül 2008 tarihinde atanması, diğer alanlarda olduğu gibi akademik birimlerde de yapılandırma çalışmalarına hız vermiş oldu. Yapılan özverili çalışmalar ile bölümleri / programları olmayan okullara bölümler / programlar ile ve Bitlis Eren Üniversitesi; 7 Meslek Yüksekokulu,3 yüksekokulu, 5 fakültesi, 2 enstitüsü ve toplamda 6500 öğrencisi ile eğitim - öğretim hizmetine devam etmektedir.

Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis’in yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Eren ve Eren ailesinin destekleri ile; birlik ve beraberlik içerisinde, emekle, sevgiyle gösterilen yoğun ve samimi gayretler neticesinde; kendi tarihinde bir ilim merkezi olarak öne çıkmış olan Bitlis’imizde, modern çağın gereklerine uygun olarak kurumsallaşan; evrensel normları içselleştiren, fiziki donanımlarıyla çağdaş bilimin üretim merkezi haline gelen bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Fen Bilimlerinde, sosyal bilimlerde, sağlıkta, sportif - sanatsal ve kültürel açılımlarda önemli ve kayda değer adımlar atan Bitlis Eren; en yakın zamanda uluslararası düzeyde hak ettiği yeri bulmayı ve ulaşacağı güçlü konumu korumayı amaçlamaktadır. Yükseköğrenimin her kademesinde akademik faaliyetler yürüten Bitlis Eren Üniversitesinde; Fen Edebiyat, İktisadî ve İdarî Bilimler, İslâmî İlimler, Mühendislik Mimarlık, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulu, yapımı devam eden modern yerleşkede yer almaktadır. Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Bitlis’in yanı sıra Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki yerleşkelerde bulunmaktadır. Bitlis Merkez yerleşkesindeki derslikler, laboratuarlar, yurtlar, spor salonları ve yabancı dil labaratuvarları öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojiyle donatılmıştır.


Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci Sayısı:  14.568

Öğretim Elemanı Sayısı:  387

Bitlis'e Genel Bir Bakış

Geçmişi M.Ö. 2000'li yıllara dayanan bir yerleşim merkezi olan Bitlis il sınırları içinde Urartu, Pers, Makedonya Krallığı, roma ve Bizans dönemlerine ait izlere rastlanmaktadır. Halife Hz. Ömer zamanında (641) İslamiyet ile tanışan Bitlis, Emeviler, Abbasiler ve Mervanilerin yönetiminde kalmıştır. Selçuklu ve Eyyubi Türkleri ile birlikte bölgeye gelen Müslüman Türklerden önce bölge, Türk iskânını Anadolu'da İslamiyet le tanışan Proto-Türklerle birlikte, Sultan Alparslan'dan beş buçuk asır önce görmüştür. 

Bitlis, Müslüman Türklerin Anadolu'ya giriş tarihi olan 1071'den itibaren çeşitli Türk devlet ve beyliklerinin idarisinde (Safavi, Selçuklu, Eyyubi, Ak Koyunlu, Kara Koyunlu Devletleri, Ahlatşahlar, Çandaroğulları, Şerefhanbey) Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeye hâkim oluşuna kadar gelmiştir. 


1537 tarihli bir icmal defterinde Bitlis, çevresindeki Tatvan, Ahlat, Muş, Bulanık ve Hınıs nahiyeleri kendisine bağlı olan bir Osmanlı ili olarak gösterilmektedir.


Daha sonra Muş sancağına bağlı bir kaza olarak 19. yüzyılın ortalarına kadar gelen Bitlis 1879'da Siirt, Muş, Genç, Bitlis Merkez sancaklarının bağlı olduğu 4 sancak, 19 kaza, 8 nahiye ve 2088 köyden oluşan vilayet merkezi olmuştur. Bitlis merkez sancağının sınırları bugünkü Bitlis ilinin sınırlarına denk düşmektedir. 


Bitlis 17, 18 ve 19. yüzyıllarda bölgenin kültür ve sanat merkezi olmuştur. Dönemin medrese, cami, külliye, han, hamam gibi yapıları bugün ilin geçmişteki o parlak döneminin delili olarak ayakta durmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde monografisini çizdiği dört ilden biri Bitlis'tir. Seyahatnamenin Türkçeye çevrilen 6. cildinin 200 sayfayı aşkın bölümü Bitlis v e çevresini anlatmaktadır. 


3 Mart 1916 tarihinde Ruslarca işgal edilen Bitlis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki 16. Kolordu ve Çanakkale cephesinden gelen 2. Ordu birlikleri ile milis güçlerinin mücadelesi sonucu 8 Ağustos 1816'da düşman işgalinden kurtarılmıştır.


Birinci Dünya Savaşı başlarken nüfusu 60.000'e yaklaşan Bitlis, Rus işgali sırasında büyük bir yıkım ve göç yaşamış, özellikle Ermeni çetelerinin katliamı sonucu il merkezinin nüfusu birkaç yüz kişiye kadar inmiştir. 


Bu sosyal, kültürel ve ekonomik çöküntünün sonucu olarak 12 Haziran 1929'da 1509 sayılı Kanun'la Muş iline bağlanarak ilçe yapılan Bitlis, 1936 yılında yeniden il olmuştur. Ancak bu güzel şehir tüm çabalara rağmen Birinci Dünya Savaşı öncesi parlak günlerini yakalayamamıştır.


Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsü

Üniversitemiz 2009 yılında yerleşkesinin inşaatına başlanmış ve bir-iki yıl içerisinde bazı fakülte binalarına kavuşacaktır. Fakülte binalarının yapımına başlanmasıyla birlikte yeni fakültelerin kurulması için çalışmalara başlanacaktır. Kurulması ön görülen diğer fakülteler; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'dir. Yerleşke planı bu öngörüye göre şekillendirilmiştir. Gerek mevcut fakültelerin geliştirilmesi gerekse diğer fakültelerin kurulması ve işlevsel hale getirilmesinde ilimizin bütün unsurlarıyla desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemizde Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemize hitap edecek teknopark kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimler ağırlıklı alanların yanında Jeoloji, tarım-hayvancılık ve Turizm işletmeciği alanlarında da ilimiz ve bölgemizde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için üniversitemizde farklı amaçlara hizmet eden araştırma merkezleri kurulup faaliyete geçirilecektir.                                           


Gelişmenin özünü kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler ise netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının Üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu 2009-2013 yılı stratejik planı olarak düzenlenmiştir.


Üniversitemiz çalışanlarının stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceğine olan inancım tamdır. Bu bağlamda Bitlis Eren Üniversitesi kuruluşunu "BİR BİLİM ve TEKNOLOJİ MERKEZİ" olma temeline oturtulmuş olup her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir.


Kültürel ve Sosyal Aktiviteler

BEU'de yıl boyunca konferanslar, sergiler, paneller, sempozyumlar, film gösterimleri, festivaller vb. aktiviteler düzenlenmektedir. Afiş, web sayfası ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurular yolu ile üniversitemizin etkinlikleri hakkında sürekli bilgi edinebilirsiniz.

Her yıl Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen Bahar şenlikleri ve kariyer günleri sizlerin son sınav dönemine girmeden rahatlamanız ve yeteneklerinizi ortaya koymanız için iyi bir fırsattır.


Bahar şenlikleri ve kariyer günlerinde öğrenci etkinlikleri yanında bilim adamları, yazarlar, kişisel gelişim uzmanları, davranış bilimleri uzmanları, sinema ve dünyasından ünlü şahsiyetlerin kendi alanlarında konferansları, sanatçıların konserleri ve söyleşileri, sportif yarışmalar ile sizlere renkli anlar yaşatılmaktadır.


Geleceğe yönelik kariyer planlama, hedef belirleme, iletişim, iş arama teknikleri konularında beceriler kazandırılmaktadır.


Bitlis Eren Radyo

Üniversitemiz bünyesinde sizler için kurulan radyo internet üzerinden yayına başladı, yeteneğine güvenen öğrencilerimiz program yapabilecek, hazırlanan birbirinden güzel programlara konuk olabileceklerdir.

Web sayfasında bulunan link üzerine tıklayarak müzik dinleyecek ve istek kuşağıyla eğlenceli keyifli anlar yaşayacaksınız. radyo.beu.edu.tr


Spor Faaliyetleri

Üniversitemizde futbol, badminton, basketbol, voleybol, uzakdoğu sporları, kayak (Alp disiplini), halk oyunları gibi takım ve bireysel olarak birçok branşta üniversite takımları oluşturulmaktadır. bu takımlar üniversitemizi üniversiteler arası yarışmalarda temsil etmektedirler. Bunların yanında her yıl mayıs ayında öğrencilerimiz için düzenlenen Rektörlük Kupası Spor Şöleni kapsamında on branşta düzenlenen yarışmalar öğrencilerimize keyifli anlar yaşatmaktadır.

Takım sporları ve ferdi sporlarla ilgilenenlerin, yeteneklerine güvenenler veya lisansı bulunanların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın web sayfası formlar kısmında bulunan "öğrenci bilgi formu" nu doldurarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilmek üzere kendi fakültelerine teslim edeceklerdir.


Kurslar

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarına katkı sunmak, onlara yeni alışkanlıklar kazandırmak amacıyla eğitim öğretim donemi içerisinde gitar, keman, bağlama, resim, gösteri sanatları, tiyatro gibi kursların yanında sportif kurslar düzenlenmekte öğrencilerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Barınma

KYK Tatvan Yurt Müdürlüğü
Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulunun 8 normal, 4 ikinci öğretim olmak üzere toplam 12 programında öğrenim gören öğrencilerine; barınma, beslenme, ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla, Kale Mahallesi Süphan Dinlenme Tesisleri karşısında 192 yatak kapasitesiyle Erkek öğrenci, Kültür Mahallesi Devlet Hastanesi karşısında bulunan 136 yatak kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu olmak üzere toplam 328 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Adilcevaz yurt Müdürlüğü

102 kız - 54 erkek olmak üzere toplam 156 yatak kapasiteli bir yurttur. Çok sayıda sosyal alanlara sahiptir. En büyük avantajı meslek yüksekokuluna yakın olmasıdır.

Ahlat Yürt Müdürlüğü

96 yatak kapasiteli erkek öğrenci yurdu olarak hizmete açılmıştır. Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Ahlat Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere; barınma, beslenme, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde hizmet vermektedir.

Beslenme

Üniversitemiz yemekhanelerinde, Akademik, İdari personel ve öğrencilerimize hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun ortamlarda yemek hizmeti verilmektedir. İhale yöntemi ile 3. şahıslardan yemek ve servis hizmeti satın alınmaktadır.

Menüler aylık olarak düzenlenmekte olup, bir öğün ve dört çeşit olarak hazırlanmaktadır. Yemeklerin 1200 - 1800 kalori arasında olmasına özen gösterilmektedir. Yemekler, beslenme konusunda uzman öğretim elemanları başkanlığında oluşturulan denetim komisyonu tarafından rutin bir şekilde denetlenmektedir.


Olası besin zehirlenmelerine karşı iş güvenliği ve sigorta tedbirleri alınmaktadır.


Öğrencilerimizde cuzi miktarda yemek katkı payı tahsil edilmektedir. Katkı payları manyetik özelliği olan öğrenci kimlik kartlarına yemekhane girişlerine kurulmuş olan yükleme noktalarında yatırılmaktadır.


Maddi Destekler

Yemek Bursu
Ekonomik zorluklar çeken öğrencilere bütçe imkanları nispetinde yemek bursu verilebilmektedir. Bu konuda yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin danışman hocalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kredi ve Burslar

Kredi ve burslar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Özel burslar için bilgilendirmeler duyurular web sitemizde yapılacaktır.

Ulaşım

Bitlis tarihte ipek yolu üzerinde günümüzde ise batı-doğu ve İran-Irak bağlantısını sağlayan NATO yolu üzerindedir. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlisi güneyden Siirt, batıdan Muş, kuzeyden ağrı ileri çevreler. Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Güroymak, Mutki, Hizan ilçeleri bulunan Bitlis’e kara, demir ve hava yolu ile ulaşmak mümkündür.

Kara Yolu ile Ulaşım 

Hemen hemen her şehirden Bitlis’e karayolu ulaşmak mümkündür. Güney bölgelerden gelirken Diyarbakır-Bitlis yolu, diğer bölgelerden gelirken Muş Bitlis kara yolu kullanılmaktadır. Ayrıca yurtdışı ve doğudan şehirlerinden Van Bitlis yoluyla şehre ulaşabilirler.

Hava Yolu ile Ulaşım

Diğer illerden Bitlis’e doğrudan hava yolu bulunmamakla birlikte Van, Muş, Diyarbakır, Bingöl hava limanları üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Van ve Muştan Bitlis’e servis imkanı bulunmaktadır.

Van hava alanından Bitlis’e mesafe 167 km’dir. 

Muş hava limanı Bitlis’e mesafe 83 km’dir. 
Diyarbakır havalimanı Bitlis’e mesafe 213 km’dir. 
Bingöl havalimanı Bitlis’e mesafe 198 km’dir. 

Tren Yolu ile Ulaşım

Tren yolu ile Bitlis’e ulaşmak isteyenler Van Gölü Expresini kullanabilirler. Expres Tavandan harekete başlayıp Muş, Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, İstanbul istikametinden geçmektedir. Tren yolu bulunan diğer şehirlerden de bu şehirlere geçerek Bitlis’e ulaşmak mümkündür. 
Ayrıca Van Tatvan arası her gün gece ve gündüz olmak üzere günde 2 defa feribot seferleri bulunmakta ve bu yolculuk yaklaşık 4 saat sürmektedir.

Şehir Merkezinden Kampüse ve Meslek Yüksek Okullarına Ulaşım

Şehir merkezi ile kampüs arası 12 km ,şehir merkezi- meslek yüksek okulları arası 7 km dir. Meslek yüksek okulları kampüsle aynı istikamette olup belediye otobüsleri 6:40-24:00 saatleri arası çalışmakta ve her 10 dakikada bir kampüse ve meslek yüksek okullarına gitmektedir. 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Bitlis Eren Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 04342220000
Fax: 04342220101
Web: www.beu.edu.tr
E-posta: info@beu.edu.tr
Adres: Beş Minare Mah. Rahva Yerleşkesi - Bitlis
Rektör: MAHMUT DOĞRU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Yorum Gönder

Adınızın görülmesini istemiyorsanız yorumlama biçiminden Anonim'i seçiniz. Adınızla yorum yapmak isterseniz yorumlama biçiminden Adı/Url'yi seçiniz. Url boş bırakabilirsiniz.

Arama Yap