Selçuk Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Selçuk Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Konya Selçuk Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Konya'da üniversite açılması konusu ilk olarak 1955 yılında TBMM'de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelirken, milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından imzalanan tasarı, talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçememiştir. 1962'de M.E.B.'e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968’de Konya'da Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği kurulmuş ve nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayretler sonucu bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kurulmuştur. Binası, dersliği, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.

Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren ‘4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanunla’ yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösterememiştir.

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim Fakültesi'ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde Eğitim Enstitüsü Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Selçuk Üniversitesi, ‘41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.

2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ileSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Necmettin Erbakan Üniversitesi;’ne bağlanmıştır.

Bugün bünyesinde 21 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, 70.000'i aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kuruları arasında yer almaktadır

Selçuk Üniversitesi  Öğrenci Sayısı:   88.225

Selçuk Üniversitesi Akademik Profili
Selçuk Üniversitesi Türkiye'de en iyi 20 üniversite arasında yer bulmuştur.

BESLENME
Selçuk Üniversitesi beslenme hizmeti alanında;
• Her türlü altyapının tam olduğu, çağdaş teknolojiyi yakalamış, temiz, modern bir binada en kaliteli hizmeti sunmaktır.  
• Öğrenci ve mensuplarımız için hazırladığımız kaliteli yemeklerimizi, hijyenik bir ortamda ve uygun fiyatla sunmak,
• Bu alanda gereken görevleri yerine getirirken dengeli ve sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak,
• Onların öneri ve isteklerini dikkate alarak hizmetlerimizi gerçekleştirmek.
• Üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik personellerinin sağlıklı, temiz ve ucuz beslenmelerine katkıda bulunmak, beslenme sorunlarına çözüm getirmek ve kafeteryaların denetimini de yaparak hizmet vermek amacıyla günde yaklaşık   10.000 kişiye;  öğrencilerimize, öğle ve akşam yemeği, idari ve akademik personelimize de öğle yemeği hizmeti verilmektedir.
• Bu hizmetler; kampus içinde 2, Merkez Rektörlükte 1 ve 17  si ilçelerde olmak üzere toplam 20 mutfakta  sunulmaktadır
• Yeniden yapılanan modern mutfağımızda self servis  öğle ve akşam yemekleri, kurumumuz tarafından hazırlanmakta olup 4 kaptan oluşan yemek hizmeti verilmektedir. 

BARINMA - YURTLAR
Selçuk Üniversitesi Atatürk Öğrenci Yurtları 1999-2000 eğitim-öğretim yılında A ve B blokları  olarak hizmete açılmıştır. 2002-2003 Eğitim Öğretim yılında C ve D blokları 2006-2007 Eğitim - Öğretim yılında  E blok 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında da F blok  tamamlanmış şu anda 6 blok olarak hizmet vermektedir. E, F blok toplam 714 erkek öğrenci,  A, B, C, D  blokları toplam 1780 kız öğrenci olmak üzere toplam 2494 öğrenciye hizmet vermektedir. A, B, E ve F bloklarında 1 kişilik 2 kişilik ve 4 kişilik odalar bulunmakta,  C ve D bloklarının tamamı 4 kişilik odalardan oluşmaktadır. Yurtlarımızda ön lisans ve lisans öğrencileri kalmakta boşluk kalması durumunda yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yurtlarımızda kalmaktadır. Yurtlarımızda her blokta mutfak, ütü odası, etüt odası, dinlenme salonu, 5. katta Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan öğrenciler için çalışma odası ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri için çizim odası oluşturulmuştur. Ayrıca C ve D bloklarında her katta 2 adet etüt odası bulunmaktadır.

Yurtlarımızda kalan öğrenciler yurt ücretlerini 2 taksit olarak (dönem başında)  Vakıflar Bankasına öğrenci numarasına yatırmaktadır. Her blokta bulunan çamaşırhanelerden faydalanmak isteyen öğrencilere makbuz karşılığı jeton satılmakta her hafta son iş günü olan Cuma günü Rektörlük Strateji Daire Başkanlığına yatırılmaktadır. Yurtlarımızda verilen diğer hizmetler (mutfaklar, internet, ütü gibi) için öğrencilerden ücret alınmamaktadır.

Yurtlarımız Eğitim - Öğretim süresince hizmet vermektedir. Yaz tatilinde Eğitim- Öğretim ile ilgili mazeretlerini belgeleyen öğrencilerimizin nöbetçi bloklarda kalmaktadırlar.

Kültürel Faaliyetler
Farklı kent ve kültür yapılarından Üniversitemize yeni gelen öğrencilere, birbirleri ile tanışmaları, ilgileri doğrultusunda topluluk kurmaları veya  var olan topluluklara üye olarak aktif bir şekilde görev almaları, organizasyonlar düzenlemeleri ve ürettikleri etkinlikleri üniversite içi ve dışında sergilemeleri için imkanlar sağlamak.

Öğrencilerin; ekip ruhu ve sorumluluk kazanmalarını, hızlı ve dogru karar vermelerini sağlamak, liderlik ve mücadele ruhu kazandırmak, sağlıklı iletişimler kurmalarını ve sosyal bireyler olarak hayata atılmalarına zemin hazırlamak.

Öğrenci Topluluklarına ait bilimsel ve kültürel etkinliklerinin sayı ve çeşitliliğini yurt içi ve yurt dışında geliştirerek arttırmak ve Selçuk Üniversitesi öğrencisinin sadece bilimsel eğitim almakla kalmayıp, hayatta başarılı olabilmeleri için sosyal donanımlar edinmesini sağlamak.

Sportif Faaliyetler
Üniversite öğrencilerinin yetenekli oldukları branşlara yönlendirilmesi, ders dışında kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri ve öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını koruyarak dengeli gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla sportif faaliyetlerimiz organize edilmektedir.

Spor Tesisleri
S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı bünyesinde spor tesisleri adı altında faaliyet gösteren tesisiler.

19 Mayıs Spor Salonu
2500 kişilik kapasitelidir. Uluslararası oyun kurallarına uygun basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının yapılabileceği bir tesistir. Kondisyon salonu bulunmaktadır.

75. Yıl Spor Salonu
500 kişi kapasitelidir. basketbol, voleybol, hentbol ve badminton oynanabilen bir tesistir.

Olimpik Yüzme Havuzu
2003 yılında hizmete açılmıştır. Seyirci kapasitesi 1000 kişidir.Uluslararası müsabakaların yapılabileceği özelliklere sahiptir. İçerisinde sauna, buhar odası, kondisyon salonu, masa tenisi salonu ve kafeterya bulunmaktadır. 2009 yılından itibaren kiraya verilmiştir. 

Olimpik Çim Futbol Sahası
3500 kişilik kapalı tribüne sahiptir. Olimpik ölçülerde 1 adet çim futbol sahası bulunmaktadır. İçerisinde atletizm pisti, derslikler, çalışma salonları ve bir kondisyon merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Spor Salonu
Merkez Rektörlükte bulunan salonda sportif dersler, masa tenisi, basketbol, yapılabilmektedir. İçerisinde kondisyon merkezi bulunmaktadır. S.Ü. Spor Kulübü altyapısı olan Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde basketbol çalışmaları yapılmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Öğrenme Olanakları
Kütüphane

Geleneksel kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile destekleyen kütüphanemiz; kullanıcıların bilgi gereksinimlerini en kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının alt yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.


Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, bilim adamı Hamdi Ragıp ATADEMİR’in 26 bin cilt civarındaki kütüphanesini üniversitemize bağışlaması ile 1977’de kurulmuştur. Değerli katkılarından dolayı 13.10.1977 tarih ve 77/38 sayılı senato kararı ile Üniversite Kütüphanesine; “Atademir Kütüphanesi” ismi verilmiştir. Atademir Kütüphanesi, ilk olarak 1978 yılında şehir merkezinde Zindankale semtindeki Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde bir barakada hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar barakada hizmet veren Atademir Kütüphanesi fakültelerin kampüse taşınmasıyla birlikte binası tamamlanmadığı için 1998 yılında lojmanlara taşınmıştır. 1999 yılında inşaatı tamamlanan merkez kütüphane binası 2000 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi adı ile kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştır.

Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde bulunan Merkez Kütüphanemiz 2000 yılından itibaren 8000 metrekarelik alanı ve 726 kişilik oturma kapasitesi ile kullanıcılarına eğitim-öğretim döneminde 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için "Kütüphaneler arası İşbirliği" yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerden belge sağlanarak(ödünç kitap ve makale getirtilerek) öğretim elemanlarının ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmaları sağlanmaktadır.

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Kütüphanemizde 6(altı) adet çalışma salonu, 2(iki) adet grup çalışma odası, 12(on iki) adet tarama kiosku ve 25(yirmi beş) kişilik bir bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Merkez Kütüphaneyi günlük ortalama 3000-3500 kişi kullanmaktadır.

Kütüphane koleksiyonu, yazılımının tamamı üniversitemiz personeli tarafından yapılan, Selçuk Üniversitesi Kütüphane Otomasyon Programı’na aktarılmış olup, kütüphane içerisinden ve Üniversitemizin web sayfasından www.kutuphane.selcuk.edu.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir. Üniversitemize bağlı birim kütüphanelerimiz:

Tıp Fakültesi Kütüphanesi
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

Ulaşım 
Alaeddin Keykubat Kampusu şehir merkezinden yaklaşık 20 km uzaklıkta, Afyon yolu üzerinde bulunmaktadır. Kampusa toplu taşım araçlarıyla ulaşmak için iki seçenek vardır: 

Dolmuş; Öğretim yılı boyunca sabah ve akşam saatlerinde Dolmuşa binmek oldukça zor olduğundan tramvay tercih edilmelidir.Şehir merkezinden hem dolmuş hem de tramvay ulaşımı 50-60 dk sürmektedir. Kampus-otogar arası uzaklık yaklaşık 10 km dir. Hem tramvay hem de dolmuşlar otogar üzerinden kampusa gelmektedir. Konya'ya Özkaymak, Kontur ve Metro şirketleri doğrudan sefer yapmaktadır.

Tren garından ulaşım için; "Meram Eskiyol" dolmuşu ile Büyükşehir belediyesine gelip oradan tramvaya aktarma yapılabilir. Tren garı kampus arası uzaklık yaklaşık 20 km dir. Konya'ya İstanbul-Haydarpaşa, Adana ve Gaziantep'ten düzenli tren seferleri vardır.

Havaalanı kent merkezine 15 km uzaklıkta Ankara yolu üzerindedir. Konya İstanbul arasında Türk Hava Yolları, tarafından karşılıklı uçuşlar yapılmaktadır. Havaalanından kent merkezine HAVAŞ tarafından otobüs seferleri yapılmaktadır. Havaalanından kampusa ulaşım için HAVAŞ otobüsleri ile otogara gelinip oradan tramvaya aktarma yapılabilir. HAVAŞ dışında bir toplu taşıma alternatifi bulunmamaktadır. 
Selçuk Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 03323508585
Fax: 03323520998
E-posta: ozelkalem@selcuk.edu.tr
Adres: Şems-i Tebrizi Mah. Ankara Cd. No:6 KARATAY / KONYA
Rektör: MUSTAFA ŞAHİN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Yorum Gönder

Adınızın görülmesini istemiyorsanız yorumlama biçiminden Anonim'i seçiniz. Adınızla yorum yapmak isterseniz yorumlama biçiminden Adı/Url'yi seçiniz. Url boş bırakabilirsiniz.

Arama Yap