Munzur Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Munzur Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Tunceli Munzur Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Munzur Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Munzur Üniversitesi veya eski adıyla Tunceli Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile Bakanlar Kurulu'nda Tunceli ilinde kurulması kararlaştırılmış olan üniversitedir. İlk kez Tunceli Meslek Yüksekokulu adıyla 1983-1984 Öğretim Yılında Fırat Üniversitesi bünyesinde Elazığ'da öğretime başlamış, ilk mezunlarını 1985 yılında Elazığ'da vermiştir. 1987-1988 Öğretim Yılında Tunceli'ye nakil edilmiştir. 6 Fakülte, 2 Meslek yüksekokulu, 1 Yüksek Okul, 2 Enstitüden ve 5 Araştırma Merkezinden oluşmaktadır. Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ'dur. Türkiye'nin ilk ve tek Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi 8 Temmuz 2009 tarihinde bu üniversitede kurulmuştur. Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerde Milletvekili Aday Adayı olmak için rektörlük görevinden istifa etti. 3 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Ubeyde İpek atanmıştır. 20 Ağustos 2016'da torba kanun ile adı Munzur Üniversitesi olarak değiştirildi.

Munzur Üniversitesi Öğrenci Sayısı:  15.204

Öğretim Elemanı Sayısı:  405

Şehirde Yaşam

Tunceli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyini birbirine bağlayan Erzincan-Elazığ karayolu üzerinde yer almaktadır. İl topraklarında kuzey-güney yönünde uzanan ve Erzincan'ı Pülümür, Tunceli ve Pertek üzerinden Elazığ'a bağlayan karayolu, Tunceli kentinin içinden geçmektedir. İlçeler, birer il yolu ile bu ana eksene bağlanmaktadır. İlde 524 Km. il yolu, 138 Km. devlet yolu vardır. 372 köyden 371'inin köy yolu bulunmaktadır. Köy yollarının toplamı 2975 Km. olup 165 Km.'si asfalt, 802 Km.'si stabilize, 1618 Km.'si tesviye ve 390 Km.'si ham yoldur.

Tunceli-Erzincan karayolu aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'yu Doğu ve Karadeniz Bölgelerine bağlayan devlet karayollarından biridir. Tunceli'nin İç Anadolu ve Karadeniz illeri ile ulaşım bağlantısı, kuzeyde sınırdan geçen Erzurum-Erzincan karayolu ile güney illeri ile olan ulaşım bağlantısı ise Elazığ'dan geçen Bingöl-Elazığ-Malatya karayolu ile sağlanır.


Eskiden Pertek-Elazığ bağlantısını sağlayan köprü, Keban Baraj Gölü suları altında kaldığı için günümüzde Pertek ve Çemişgezek-Akçapınar'da kurulan feribot iskeleleri ile Elazığ yakasına ulaşım sağlanmaktadır. Pertek'te belediyeye ait 1 adet, özel sektöre ait 2 adet feribot vardır. Özel sektöre ait iki feribot her gün dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Bir feribotla 15-20 araba taşınabilmekte ve Pertek-Elazığ arasında her gün 07.00-19.00 arasında her saat başı karşılıklı sefer yapılmaktadır. Pertek iskelesinden 10 dakikası feribot ulaşımı, 20 dakikası Elazığ yakasındaki karayolu ulaşımı olmak üzere Elazığ kent merkezine yarım saatte ulaşılmaktadır.Çemişgezek-Akçapınar'dan Elazığ-Fatmalı yakasına Çemişgezek Belediyesine ve özel işletmecilere ait teknelerle her iki saatte bir sefer yapılmakta ve yolculuk yarım saat sürmektedir.


Tunceli-Elazığ kent merkezleri arasındaki uzaklık karayolu ile 136 Km.'dir. Tunceli-Pertek karayolunun Tunceli-Çiçekli ayırımı arasında kalan kısmı, Uzunçayır Barajı tamamlandığında göl suları altında kalacağı için, bu kesimde yol güzergâhı, batıya kaydırılmıştır. Pertek ilçesi üzerinden gidildiğinde Tunceli-Elazığ arasındaki karayolu uzaklığı, Keban Baraj Gölü geçişi hariç 75 Km.'dir.


Tunceli'ye en yakın demiryolu, ilin kuzey sınırında Erzincan topraklarından, güney sınırında ise Elazığ topraklarından geçer.


Tunceli'ye en yakın havaalanı, kent merkezine yaklaşık olarak 120 Km. uzaklıkta yer alan ve iç hatlara hizmet veren Elazığ Havaalanıdır.


Beslenme Olanakları

Üniversitemiz Merkez Aktuluk Kampüs alanı içerisinde 3 merkez kafeterya ve 1 öğrenci yemekhanesi öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermektedir. Öğrenci yemekhanesinde normal ve ikinci öğretim öğrencileri için 11:30 – 13:00 ve 17:00 -

Üniversitemiz ilçe birimlerinde eğitim alan öğrencilerin beslenme ihtiyaçları ise protokol imzalanan özel yemek firmaları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.


Öğrenim Olanakları

Munzur Üniversitesinde öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı benimsenmekte ve tüm öğretim süreçleri günümüz teknolojileri ile desteklenmektedir. Öğrenciler, her dönem başında kayıtlarını internet üzerinden yaptırmaktadır. Ayrıca öğrenci otomasyon sistemi aracılığı ile ödevlerini, katılımlarını ve notlarını da takip edebilmektedir. Üniversitemizin, tüm öğretim birimlerinde bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrencilerin ve personelin derslerini ve araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla lisanslı yazılım hizmeti sunulmaktadır. Tüm öğrenciler, internet erişim olanaklarından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Tüm kampüste kablosuz internet erişim olanağı bulunmaktadır. Ayrıca Aktuluk Kampüsü içerisinde yer alan Kütüphanede bulunan 11 bin kitap, 300 adet süreli yayın, 39 kitap dışı materyal ve elektronik veritabanları öğrencilerin bilimsel ve akademik araştırmalarına kaynak olarak sunulmaktadır.

Maddi Destek

Türkiye'de yükseköğretim, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha ekonomik ve uygundur. Kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenci, kayıt olduğu dönem için ilgili birime ait öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Öğrenim ücreti bölümlere göre değişiklik göstermekle birlikte bir yıllık ortalama tutar 500 Euro’dur. İkili anlaşmalarla gelen uluslararası öğrenciler ise yapılan anlaşma gereği koşulları sağladıkları sürece (genel not ortalaması, başarısız ders sayısı vb.) herhangi bir öğrenim ücreti ödemezler. Öğrenim ücreti yılda iki kez Güz ve Bahar Dönemlerinde, kayıt yenileme haftası içinde ödenir.

Bununla birlikte uluslararası öğrenciler için bazı burs olanakları da mevcuttur. Bu amaçla öğrenciler ilgili kurumlara doğrudan başvurabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için  www.türkiyeburslari.gov.tr  ve  www.studyinturkey.gov.tr  adreslerinden yararlanılabilir.


Yurt dışındaki ortak bir üniversitede eğitim görecek Tunceli Üniversitesi Erasmus+ öğrencileri, Türkiye Ulusal Ajansı aracılığı ile AB Yürütme Ajansının ödeneğinden temin edilen hibeler ile desteklenmektedir. Öte yandan "Gelen Öğrenciler" için herhangi bir ek finansal destek sağlanamamaktadır. Üniversite “Giden Öğrenciler” için herhangi bir ek finansal destek sağlayamamaktadır. Ancak genel yönetmelikler ile belirtildiği gibi “Giden Öğrenciler”in Türkiye’de kazanmış oldukları burslarının hiçbiri yurt dışındaki öğrenim programları süresince kesilmemektedir.


Tıbbi Olanaklar

Munzur Üniversitesi İdari Bina zemin katta yer alan Genel Sağlık Polikliniği ve Diş Polikliniği öğrencilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesai saatleri içerisinde birinci basamak tedavi hizmeti sunmaktadır.

Sosyal Yaşam ve Spor Olanakları

Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu içerisinde yer alan modüler basketbol, voleybol, tenis ve futbol üniteleri ile kondisyon ekipmanları öğrencilerimizin ders dışında kalan zamanlarında kullanımına sunulmaktadır.

“Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik” projesi kapsamında Tunceli İl Halk Sağlığı desteği ile üniversitemize kazandırılan bisikletlerde öğrencilerimizin gün içi kullanımına sunulmaktadır.


Stajlar

Tunceli Üniversitesi; Mühendislik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulları gibi uygulamalı programlarda zorunlu staj bulunmaktadır. Zorunlu stajlar, bu programlardan mezun olabilmek için ön koşuldur. Staj planı, ilgili birim staj yönergesi doğrultusunda bölüm staj koordinatörleri tarafından özenle organize edilmekte ve önceden belirlenme aşaması ve staj tamamlandıktan sonra öğrenci staj dosyasının ve raporlarının değerlendirilmesi ile süreç tamamlanmaktadır.
Munzur Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 0428 213 17 94
Fax: 04282131794
E-posta: universite@tunceli.edu.tr
Adres: Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli
Rektör: Ubeyde İPEK

TUNCELİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Yorum Gönder

Adınızın görülmesini istemiyorsanız yorumlama biçiminden Anonim'i seçiniz. Adınızla yorum yapmak isterseniz yorumlama biçiminden Adı/Url'yi seçiniz. Url boş bırakabilirsiniz.

Arama Yap